19400607 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

morgon fyller kyrkoherden i Bosjö-kloster, Malmöhus län, Svante Gervide femtio år. Han är född i Sjonhem, blev student i Lund och avlade 1915 teol. kand.-examen samt prästvigdes samma år. Efter olika tjänstgöringar i Skåne blev han år 1924 utnämnd till kyrkoherde i Högseröd och år 1932 valdes han till kyrkoherde i Bosjökloster.

Femtio år fyller i morgon fru Ester Pettersson, Vallgärdet, Roma.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129