19400607 - Det gäller världens öde!

Det gäller världens öde!
Alla icke tyska folk hotas att bli slavar, säger Reynaud.

Paris, 7 juni. (TT.) Med anaedning av regeringsrekonstruktionen har antalet medlemmar i krigskabinettet reducerats från 11 till 8.
Reynaud höll på torsdagen ett radiotal, i vilken han bland annat yttrade:
Tyskland har nu efter vartannat kastat sig in i tre företag, i vilka de som vanligt insatt hela sin brutalitet och sin list. Det första var brytan-det av vår moral genom förintandet av de allierades armeer i Belgien. Dessa ha inskeppats i Dunkerque och lärt Tyskland vad herraväldet till sjöss betyder. Det andra företaget var brytandet av moralen i Paris genom ett stort igångsatt luftanfall, men det har icke oroat Paris en enda sekund. Det tredje tyska företaget bevittna vi just nu. Hela världen följer med återhållen andedräkt bataljens växlingar ty i dessa strider avgöres dess öde. Risken är att man för flera hundra år framåt får se en förtryckets ordning upprättad i världen, en ordning, där människor som icke äro av tyskt blod, komma att få spela slavroller. Drömmen om tyskt herravälde stöter emellertid på franskt motstånd och det är också för alla andra länders oberoende, som våra soldater idag slåss. Frankrike önskar en sådan reglering av alla problem, att det möjliggör åter-uppbyggandet av ett Europa, i vilket alla folks oberende och välgång skall vara tryggad. Må alla åskådare av det franska slagets drama förstå, och detta snabbt, ty insatsen är oerhörd och tiden utmätt. Vad oss beträffar ha vi mer än nog behov av förtroende för våra arméer.

Stora oljeeldsvådor i Gent.
London. (TT. fr. Reuter.) Vid ett angrepp mot olje- och bensincisternerna i Gent tidigt på torsdagsmorgonen registrerade de brittiska bombplanen flera direkta träffar med tunga bomber. Branden kunde ses på mycket långt håll. Cisternerna beskötos även med exlosiva kulor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129