19400607 - USA-manöver.

USA-manöver.

70,000 man ur amerikanska armen

70,000 man ur amerikanska armen
har sammandragits till Louisiana för att under någon vecka öva i motoriserade förband.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129