19400610 - Kulspruteskjutning från flygplan

Kulspruteskjutning från flygplan

mot markmål på Fåröns sydligaste udde (Ryssudden) kommer att äga rum fr. o. m. den 12/6 t. o. m. omkring den 12(7 kl. 08,00 till kl. 16,30 alla dagar utom lördagar och söndagar.
Farligt område: Fåröns sydspets bäring 300-130° intill ett avstånd av 3,5 distansminuter.
Röd flagg på ovannämnda udde angiver att skjutning pågår.
Övningsledaren.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131