19400610 - Försvars Lånet

Försvars LånetGotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131