19400610 - Nordnorge har givit upp!

Nordnorge har givit upp!
Konung och regering ha lämnat landet — de allierade dra sig tillbaka.

Kung Haakon

Kung Haakon.
Konungen, kronprinsen och regeringen till England.

Stockholm, 10 juni. (TT.) Konung Haakon, kronprins Olav, statsminister Nygaardsvold och en del övriga medlemmar av den norska regeringen gingo enligt ett meddelande till A. B. i fredags ombord på ett norskt krigsfartyg destinerat till England.

Tromsö, 9 juni. (TT fr. Norsk Telegrambyrå.) Försvarets överkommando meddelar, att det givit order om, att fientligheterna skola inställas från kl. 24 natten till måndagen. Förhandlare äro på väg.
På söndagskvällen gingo dessutom i Norge och Sverige rykten om de brittiska och franska styrkorna i Norge höllo på att dra sig tillbaka samt att norske konungen och den norska regeringen icke längre befinna sig i landet. Enligt vad TT erfarit i auktoritativa norska kretsar äro troligen dessa meddelanden riktiga.

Trupperna saknade ammunition och jaktflyg.
Tromsö, 10 juni. (TT.) Konungen, kronprinsen och regeringen förklara i en proklamation, att krigets hårda nödvändighet tvingat de allierade att samla alla sina styrkor på andra fronter.
De norska trupperna ha icke tillräckligt med ammunition och jaktflyg för att fortsätta striden mot övermakten. För att hindra ytterligare ödeläggelse har därför konungen och regeringen beslutat följa överkommandots råd att tills vidare uppge striden inom landet och flytta den ut ur landet samtidigt som arbetet för återvinnandet av landets frihet och rättigheter fortsätter. Stortingspresidenten, hären och flottan stå bakom konungen och regeringen. Alla partier äro nu representerade i regeringen.

General Ruge skall förhandla med tyskarna.
Stockholm, 10 juni. (TT.) Utrikesminister Koth, som i Tromsö-radion på måndagen läste upp budskapet om kapitulationen, meddelade bl. a., att stortinget vid sitt senaste möte den 9 juni uttalat, att Norges regering måste ge upp det militära motståndet.
Den 7 dennes bestämdes, att konungen och regeringen skulle ta sitt säte utom Norges gränser. Detta steg togs icke förrän varje utväg var prövad, meddelar utrikesministern som betonade, att hela folket står bakom regeringen. Överbefälhavaren general Otto Ruge skall föra förhandlingarna med den tyske kommendanten, medan general Fleischer följer konungen och regeringen utomlands. Budskapet slutar med ett tack till alla som kämpat för den norska friheten samt ett leve för Norge. General Ruge tackar de norska soldaterna för ett gott och trofast arbete under de gångna två månadernas kamp samt meddelar i dagordern om fientligheternas inställande att alla evakuerade skola vända tillbaka och att alla handlingar som kunna ge tyskrana anledning till repressalier skola undvikas.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131