040613-visbyhamn.jpg

19400611 - ANBUD å installation

ANBUD å installation

av shuntventiler och tillbehör för värmeledningspannor samt några smärre värmeledningsreparationer infordras för Roma prästgård, Roma skola, Björke skola, Björke lärarbostad samt Roma ålderdomshem.
Anbud inlämnas före den 23 innevarande juni beträffande Roma ålderdomshem till Direktionen, adr. Romakloster, beträffande övriga till undertecknad, adr. Gotl. Karby, som lämnar nödiga upplysningar.
ARTVID RUHR.
Kyrkoherde (Rt Roma 31 B).Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132