19400611 - Petterkvist

Petterkvist: Hem från — hm — styrelsesammanträdet.

PetterkvistGotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132