19400612 - Distriktsföreståndare K. Karlsson

Distriktsföreståndare K. Karlsson

från Stockholm besöker vår ö under nästa vecka och leder metodistförsamlingarnas årsmöten.
Söndagen den 16 talar pastor Karlsson vid sommarmötet i Visby. Hoppet är, att även i år öns metodister och andra intresserade skola möta upp. Det blir gudstjänst i Metodistkyrkan kl. 11 f. m. och en högtidsstund i tältet vid Söderport kl. 3 e. m. under medverkan av öns metodistpastorer och sångare. På kvällen kl. 8 har församlingen i Roma och Follingbo sitt årsmöte i Roma. Vidare leder pastor Karlsson årsmöten i Slite måndag, Östergarn tisdag, Burgsvik onsdag, Buttle torsdag, Klintehamn fredag och slutligen i Visby lördag kl. 7 e. m.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133