19400612 - Den sedvanliga Levedekonferensen

Den sedvanliga Levedekonferensen

hålles i år den 7 juli med tre offentliga sammankomster i Ebeneserkapellet, Levede. Som talare har man lyckats erhålla pastor Johannes Hedin från Åkersberga, samt pastor Otto Wilhelmsson från Burgsvik. Vidare kommer gotlandspredikanterna i de fria församlingarna att deltaga, jämte övriga tillresande predikanter. Lördagskvällens möte är ämnat att hållas i Klintehamn.
Ebeneserförsamlingens söndagsskola avslutar vårterminen med en söndagsskolans högtid på midsommardagen vid Boxarve i Levede.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133