19400612 - Jordfästning.

Jordfästning.

I tisdags jordfästes i Fårö kyrka stoftet efter änkefru El! rida Maria Emilia Söderberg. Samling skedde i sorgehuset vid Broa, där pastor Edlund höll en andaktsstund. Akten i kyrkan inleddes ned ps. 549: 1-2, varefter pastor Edlund höll ett griftetal, till vilket texten hämtats ur Rom. 8. Efter ps. 377: 1-2 sjöng pastor Edlund begravningsmässan och sist sjöngs ps. 586: 5. En rik blomsterskörd hade ägnats den bortgångnas minne.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 juni 1940
N:r 133