19400613 - Studentexamen

Studentexamen

vid läroverket fortsatte i går och kommer att avslutas i eftermiddag. Samtliga 11 abiturienter i gårdagens examen blevo godkända och de nya studenterna äro följande:
På latinlinjen: Lars Hellsing, Bengt Lindbom och Karl-Axel Wallqvist, Visby, Lars-Åke Åkesson, Klintehamn, Anna-Lisa Hellsing och Ingrid Hägg, Visby.
På reallinjen: Allan Dagel, Roma, Frans Dahlin, Visby, Folke Jacobsson, Alva, Bo Kuhlau och Lennart Söderberg, Visby.
I dagens examensprov delta 11 abiturienter och förhören avslutas vid 4-tiden.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134