19400613 - Tillstyrkt fastighetsköp.

Tillstyrkt fastighetsköp.

Länsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t att amerikanske undetsåten Henning G. A. Peterson får förvärva fastigheterna Nährs 115, 1241 och 1242, vilka han köpt av sin moder. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134