19400614 - Hästpremieringarna 1940.

Hästpremieringarna 1940.

Visby torsdagen den 18 juli kl. 9 Löjtnant C. Thimgren, A 7, Visby.
Roma fredagen den 19 juli kl. 9 Sven Jesperson, Varplösa, Björke.
Tings i Kräklingbo lördagen den 20 juli kl. 9 M. Wiman, Tings, Kräklingbo.
Tingstäde måndagen den 22 juli kl. 9 Ch. Jesperson, Furubjers, Tingstäde.
Takstens i Lärbro tisdagen den 23 juli kl. 9 Percy Falk, Kännungs, Hellvi.
Lau onsdagen den 24 juli kl. 9 Lars Jakobsson, Koparve, Lau.
Hemse torsdagen den 25 juli kl. 9 Hugo Ahlsten, Gudings, Alva.
Sanda fredagen den 26 juli kl. 9 K. M. Pettersson, Ganne, Sanda.
Eksta lördagen den 27 juli kl. 9 Maik. Andersson, Stjärnarve, Eksta.
Burgsvik måndagen den 29 juli kl. 10 Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo.
Gerum Korsgata tisdagen den 30 juli kl. 11 G. Sjöberg, Ejmunds, Gerum.

Anmälningssedlar, som tillhandahållas av ovanstående ordnare samt på hushållningssällskapet skola senast den 26 juni vara insända till hushållningssällskapets expedition eller avlämnade till ordnarna, som omgående torde vidarebefordra desamma. För hingstar avlämnas anmälningar i två ex.
Handlingar rörande uppvisad hästs identitet (fölregistreringsbevis, språngsedlar) och tidigare premiering skola medföras till premieringspiatsen, liksom språngrullor för samtliga .i länet tjänstgörande hingstar. Avgifter för ardennerston, som stamboksföres, skola erläggas vid förrättningen.
Hushållningssällskapet.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135