19400614 - Studentexamen klar — alla godkända.

Studentexamen klar — alla godkända.

Torsdagen var den tredje och sista studentexamensdagen vid läroverket och exemplet från de föregående dagarna med. "alla klara" följdes även nu. Sista dagens elva studenter voro :
På latinlinjen: Hans Axelsson, Stenkumla, Gunnar Carlson, Visby, Torsten Larsson, Hörsne, Alf Lindwall, Gunvor Angelöf och Kjerstin Johansson, Visby.
På reallinjen: Carl Bertil Myrsten och Sven Myrsten, Slite, Olle Wallenqvist, Karin Karlström och Maud von Koch, Visby.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135