19400614 - Förberedelser för evakueringen.

Förberedelser för evakueringen.

Utrymningskommissionen tillstyrker hos k. m :t att länsstyrelsen i Visby får 300 kr. till ersättning åt byggmästaren Albin Nyberg i Follingbo för att han som. byggnadssakkunnig undersökt inkvarteringsmöjligheterna på landsbygden för skolbarn och deras lärare för den händelse att skolorna i Visby skulle behöva utrymmas vid luftskyddstillstånd. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 juni 1940
N:r 135