19400618 - Statsbidrag till skolskjutsar.

Statsbidrag till skolskjutsar.

Follingbo skoldistrikt har av skolöverstyrelsen beviljats statsbidrag till skolskjutsar från Hallfreda till Folkets hus eller omvänt för sammanlagt 100 skjutsar innevarande läsår.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138