19400621 - Fastighets- och lösöreauktion i Hamra.

Fastighets- och lösöreauktion i Hamra.

MÅNDAGEN DEN 1 JULI kl. 12,30 e. m. låter arvingarna efter avlidne hemmansägaren Herman Olsson, Rofinds, till försäljning utbjuda: dels dödsboets bebyggda fastighet 1/32 mantal Rofinds 13, dels och all boets lösa egendom, varav må nämnas: nysilver, koppar, järn- och blecksaker, glas och porslin, sängkläder och linne, mansgångkläder, mattor och gardiner, möbler såsom byrå, skänk, mat-, skriv- och andra bord, stolar, sekretär, soffa, sängställ.
Kreatur: 2 st. kor och 15 höns.
Diverse handredskap, mangel, motorcykel, trampcykel, lampor samt en del fiskredskap m. m.
Villkoren för fastighetens försäljning meddelas före utropet. För lösöret lämnas betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 nov. 1940 eller vid anfordran.
Burgsvik den 20 juni 1940.
Svante J. Lindström.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141