19400625 - Avstyrkta besvär.

Avstyrkta besvär.

Länsstyrelsen avstyrker de besvär Gotlands läns trafikbilägareförening anfört över att Slite—Roma järnvägsbolag lämnats tillstånd att insätta ytterligare en lastbil i sin länstrafik för godsbefordran nied station i Slite köping.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143