19400625 - Kyrkbröllop

Kyrkbröllop

firades härstädes i lördags mellan lantbrukaren Nils Mattias Cedergren, Havdhem, och fröken Vivi Maria Lindström, dotter till f. folkskolläraren Hugo Lindström och hans framlidna maka.
Under tonerna av bröllopsmarschen ur Bröllopet på Ulfåsa av Söderman trädde brudparet fram till altaret, där vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett varmhjärtat tal till de nygifta. Efter vigseln sjöngs en bröllopshymn av Vretblad från orgelläktaren av brudens broder, folkskolläraren Karl Lindström, Etelhem. Efteråt gavs middag i brudens hem för de närmaste anhöriga. Ett 60-tal lyckönskningstelegram anlände under dagen.

Midsommarafton sammanvigdes i domkyrkan kamreraren Tor Bergström, Visby, och fröken Göta Jakobsson, Visby. Vigseln förrättades av pastor Öberg.

Midsommardagen sammanvigdes filialföreståndaren Gunnar Endrell, Klintehamn, och affärsidkerskan Vera Karlsson, Klintehamn.

I Fårö kyrka sammanvigdes på midsommarafton lantbrukaren Herbert Söderdahl, Broa, och fröken Sonja Hammarström, dotter till lantbrukaren Erik Hammarström, Hammars, o. hans maka, född Enström.
Brudparet färdades i hästskjuts till kyrkan, där vigseln förrättades av pastor H. Edlund. Denne sjöng också brudmässan och furir Hemborg sjöng från läktaren "To maa man vare". Som bruttbonde fungerade folkskollärare Birger Larsson och bruttöverska, var fru Anna Broström, Friggårds. Brudparet uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar nämligen: Lisa Hammarström—Erik Söderdahl, Karin Söderdahl—Karl-Erik Hammarström, Ellen Broman—Bertil Broman, Märta Söderdahl—Bertil Brogren, Birgit Johnason—Stig Verkelin, Ebba Sandelin—Karl Verkelin, Valborg Söderdahl—Adolf Karlström och Margit Ekman—Birger Olsson. Brudnäbbar voro Gösta Hammarström och Lilian Johnsson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för ett 60-tal personer ech det blev en trevlig och gemytlig bröllopsfest. Hr John Andersson fungerade som spelman och det blev dans kring majstången till in på småtimmarna.
Mycket folk hade kommit för att se brud och en hel del skyttar svarade för bröllopssaluten vid de tillfällen som brudparet visade sig.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143