19400625 - Dödsfall.

Dödsfall.

F. hemmansägaren Albert Hansson, Stora Åby i Bro, avled midsommardagen i sitt 72:a levnadsår. Han var född i Bro och har från små förhållanden arbetat sig framåt samt blev så småningom ägare till gården vid Stora Åby. Hansson hade tidigare innehaft en del kommunala uppdrag och bl. a. var han ledamot i kyrko- och skolråd under åren 1918-1932. Han var vidare mycket kyrkligt intresserad och efterlämnar minnet av en fin och försynt människa.
Han sörjes närmast av tre gifta söner, Ivar Hansson, som övertagit fädernegårder, Oskar Hansson vid Knuts i Västkinde och Gunnar Hansson, Lilla Fole i Fole.

Endast 19 år gammal avled i lördags fröken Britt Mattsson, Vivlings i Hellvi. Hon stod just i begrepp att börja den bana hon valt till sin, nämligen diakonissans, och hon hade tidigare genomgått en förberedande kurs vid Sigtunastiftelsen. Sjukdom och klenhet hindrade emellertid planerna och döden kom nu efter endast en kort tids sjuklighet. Inom det frivilliga församlingsarbetet har hon verkat med ospard möda, tidvis har hon skött söndagsskoleundervisningen i Hell-vi och hon har alltid varit den som smyckat altaret med blommor till gudstjänster och andra kyrkliga högtider. Hon var omtyckt av alla och sorgen och saknaden efter henne är stor.
Närmast sörjande äro föräldrar samt tvenne syskon.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143