19400626 - Död. Johanna Teodora Sjögren.

Härmed tillkännagives att Gud hädankallat änkefru Johanna Teodora Sjögren, född Lignell, som stilla avled idag i en ålder av 83 år, sörjd och saknad av oss samt släktingar och vänner.
Rosenlund, Levede 25 juni 1940.
BARN och BARNBARN

Sälla äro de som sova,
De som slutat vandringen,
Salig frid är dödens gåva
Åt en Guds och Jesu vän.
Efter mödor, kval och strid
Väntar oss en salig frid
Hos vår Gud till evig tid.

Johanna Teodora SjögrenGotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144