19400626 - Grundstötning på Salvorev.

Grundstötning på Salvorev.
Tysk skonare ute för lindrigt missöde.

Strax före kl. 6 igår Morse strandade tyska motorseglaren Anna Elisabeth på inre delen av Salvorev. Förmodligen har befälhavaren trott sig kunna passera revet, där utprickningen dock för närvarande är något "förenklad". Anna Elisabeth, som mätte 122 nettoton och var hemmahörande i Kiel, kom från Sundsvall med trälast och var på väg till Hamburg.
På eftermiddagen vid 2-tiden kom fartyget åter flott, och då skadorna tydligen icke voro av det svårare slaget, fortsattes färden omedelbart söderöver. Vid 3-tiden passerades Fårö fyr.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144