19400626 - Romaorten får ej bilda eget läkardistrikt.

Romaorten får ej bilda eget läkardistrikt.

Medicinalstyrelsen föreslår inräträttande från 1 januari 1941 av fem nya provinsialläkardistrikt i landet med läkarna stationerade i Billingsfors, Laxå, Gagnef, Alfredhem och Fredrika i Västerbottens län.
Som bekant har även ifrågasatts ett nytt läkardistrikt i Romaorten. Styrelsen säger att vid prövningen av frågan, på vilka orter inom landet behovet av nya distrikt vore mest trängande, har stor tveksamhet förelegat. Styrelsen har emellertid med beaktande av vad riksdagen anfört stannat vid sitt nu avgivna förslag.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144