19400627 - Stavningsreform för sockennamn.

Stavningsreform för sockennamn.
Ålderdomliga former utrensas.

Stockholm. I samband med uppläggandet av ny liggare över rikets territoriella indelning har kammarkollegiet även gått i författning om genomförande av enhetlig stavning av en del sockennamn. Stavningen av namnen i jordeboken överensstämmer ej alltid med stavningen i de moderna, officiella uppslagsböckerna.
I de fall, där skiljaktigheter föreligga, har kollegiet hört ortsmyndigheterna om deras åsikt. Även ortnamnskommissionens utlåtande infordras i samtliga fall, och det troliga är att kollegiet följer kommissionens förslag.
I Årsbok för Sveriges kommuner förekommer sålunda namnet Hellvi, vilket i jordeboken stavas Helvig. Ortnamnskommissionen har föreslagit formen Hellvi. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha att erinra mot kommissionens förslag.
Även förekomma namnen Hogrän, Fröjel och Eksta, vilka i jordeboken stavas Hogren, Fröel och Eigsta. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Hogrän, Fröjel och Eksta. De lokala myndigheterna ha intet att erinra mot detta kommissionens förslag.
Slutligen förekommer Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo, vilka i jordeboken stavas Guldrope, Butle, Norlanda och Kräklingebo. Ortsnamnskommissionen har föreslagit formerna Guldrupe, Buttle, Norrlanda och Kräklingbo. De lokala myndigheterna ha förklarat sig ingenting ha emot kommissionens Förslag, vilka former överensstämma med dem, som brukas i tal och skrift. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145