19400627 - Landsbygden. Västkinde.

Landsbygden.

VÄSTKINDE.
Midsommarfirandet i socknen fick en vacker och värdig prägel tack vare initiativet från kyrkoherdeparet, som bjöd hem "hela socknen" till prästgården för att där fira sommarhögtiden.
Gudstjänsten på midsommarafton hölls i kyrkan kl. 2 och därefter blevo alla kyrkobesökare inbjudna till prästgården. En majstång, som medlemmarna i pastoratets ungdomsförening bundit kvällen förut, restes nu och man sjöng "I sommarens soliga dagar".
Till kyrkoherden, som samma dag firade sin 47:e födelsedag, överlämnade föreningen en blomma genom folkskollärare O. Lithberg, vilken med några erkännsamma ord tackade för kyrkoherdens arbete inom ungdomsföreningarna. Kyrkoherdeparet bjöd därefter på kaffe för 150 personer och omedelbart därefter höll stiftsadjunkt Heldtander en midsommarbetraktelse, vilken omgavs med några sånger.
Senare på kvällen övergick man till att leka ringlekar till tonerna av fole-spelmannen Hedmans fiol och för småttingarna hade anordnats särskilda lekar. Vid uppbrottet fram emot midnatt tackade fröken Lindström för de arrangemang som vidtagits och vände sig särskilt med ett tack till kyrkoherden för att midsommarfirandet kunnat ordnas på detta sätt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145