19400628 - Stavningsreformen för sockennamn.

Stavningsreformen för sockennamn.

I Årsbok för Sveriges kommuner förekomma sålunda namnen Lummelunda, Wästkinde och Lokrume, vilka i jordeboken stavas Lummelund, Weskinde och Lokrum. Ortnamnskommissionen har föreslagit formerna Lummelunda, Väskinde och Lokrume. De lokala myndigheterna i Lummelunda och Lokrume ansluta sig till ortnamnskommissionens förslag. Däremot yrkar kommunalnämnden i Västkinde att sockennamnet stavas Wästkinde på sätt socken-borna gör.
Av de båda formerna Nygarn och Östergarn för socknen med det sistnämnda namnet väljer kommunalnämnden Östergarn. Namnet Nygarn har kommit alldeles ur bruk.Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146