19400629 - Bröllop

Bröllop

Bröllop firades midsommarafton i Hogrän, då ingenjör Allan Larsson sammanvigdes med fröken Karin Blom, dotter till handl. J. Blom och hans maka. Bröllopsgästerna samlades vid 1-tiden i brudens hem, där riklig förplägnad väntade. I strålande sol och genom ståtliga äreportar företogs färden till Hogräns kyrka, där vigseln förrättades av komm. E. Amer, vilken även höll ett varmhjärtat tal till de nygifta. Bygdens folk hade talrikt mött upp för att hylla de unga tu.
Som bruttöverska fungerade fröken Astrid Johansson, Stenkumla, och som bruttbonde folkskoll. D. Hallgren. Uppvaktande tärnor och marskalkar voro: Inga Larsson—Helge Dahlgren, Eva Johansson—Arla Larsson, Ingrid Matsson—Orvar Jönsson, Ester Olsson—Sigvard Matsson, Hedvig Pettersson—Gösta Matsson, Birgit Lindfors—Per Pettersson, Ann-Mari Hallgren—Yngve Ene-vist, Hjördis Larsson—Ivan Vallenberg.
Efter vigseln fortsattes färden till Kronholmens pensionat, där en splendid middag var serverad. Tal höllos av folkskoll. Hallgren och dir. Appelquist m. fl.
Under kvällens lopp anlände ett 50-tal telegram och brudparet hyllades med hurrarop och ett praktfullt fyrverkeri. Först fram på småtimmarna avbröts den trevliga samvaron, skrives till Gotl. Allehanda.
— Vigsel ägde midsommarafton rum i Askersunds kyrka mellan köpmannen Hilding Beckström och fröken Febe dotter till handlanden E. Sääw, Tycke, och hans maka, född Ljungström.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147