19400701 - Lottorna hylla fru Bruces minne.

Lottorna hylla fru Bruces minne.
Stilfull lottafest i Vestkinde igår.

Västkinde Lottakår arrangerade på söndagen en festlighet i Västkinde. Denna, som började kl. 12, gynnades av ett vackert väder. En talrik publik hade kommit tillstädes. Efter en friluftsgudstjänst, hållen av kyrkoherde `Videgren i prästgården, ställde lottorna upp med två fanor i spetsen. Överstinnan Linde höll en lottaerinran, vilken avslutades med en parad för fanan.
Kransar nedlades därpå på lottakårens förutvarande ordförande, fru Carolina Benedieks-Bruces grav på Västkinde kyrkogård från G utlandsförbundets styrelse av överstinnan Linde och från den lokala lottakåren av frk. Lindström.
Vid den följande lunchen i bygdegården höll fröken Ida Lindström högtidstalet och fru Hildur Löf ett föredrag om lottakårens verksamhet på orten. Överstinnan Linde tackade varmt arrangörerna och omedelbart därefter följde en utdelning av Västkinde lottakårs 10-årsnål till följande medlemmar, nämligen: fruarna Anny Högberg, Ester Löthberg, Judit Bendelin, Ida Ahlvin och Selma Lindell samt fröken Elina Carlsson.
Vid mötet medverkade fröknarna Oldenburg och Hejdenberg med vacker fiolmusik. Vid pianot medverkade musikdirektör Mehler, som för dagen komponerat särskild musik, tillägnad fru Benedicks-Bruce.
Festligheten avslutades med att de närvarande sjöngo Du gamla, du fria.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148