19400702 - Fåröfyrmästaren 60 år.

Fåröfyrmästaren 60 år.

Torsdagen den 4 juli fyller fyrmästaren på Fårö fyr Emil Berggren sextio år. Under tre generationer har släkten Berggren och fåröfyren varit förbundna med varandra, ty hr Berggrens far och farfar, båda födda på Fårö, ha tjänstgjort på fyren. Hr Berggrens far, som f. ö. ännu är i livet, blev efter sin tjänstgöring på Fårö fyrmästare bl. a. på Närsholm och Stora Karlsö.
På Närs fyr föddes Emil Berggren och vid 20 års ålder kom han in i lotsverket som fyrbiträde vid Hoborgsfyren. Där kom han att stanna i nära nog ett kvartssekel, under åren 1900-1918 som fyrbiträde och åren 1918-1924 som fyrvaktare. När livräddningsstationen därstädes kom till blev han förman för denna, vilken befattning han innehade under sin återstående tid på Hoburgen. Under några år var han också kyrkvärd i Sundre församling:
År 1924 fick Berggren förordnande som fyrmästare vid Fjärdgrunds fyr utanför Holmsund och efter nio år på denna post fick han transport tillbaka till fosterön som fyrmästare på Fårö fyr.
Sextioåringen är en inom sitt fack mycket kunnig man och i hans person återfinner man lugnet och vederhäftigheten själv. Många vänner komma säkert att göra sig påminta på den stundande högtidsdagen och talrika turister från gångna somrar ha säkerligen fåröfyrmästaren i friskt minne.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Juli 1940
N:r 149