19400703 - Död. GRETA.

Vår dotter GRETA lämnade oss i dag efter ett tåligt lidande, i sitt 18:de levnadsår.
Sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Levide, Vall, den 3 juli 1940.
KARL och AGDA LINDGREN
Sune

"Vad han tager, vad han giver, samme Fader han förbliver."

Jordfästningen äger rum i Vall kyrka söndagen den 7 juli kl. 3 e. m.

GRETA



Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1940
N:r 150