19400703 - Dödsfall.

Dödsfall.

Adjunkten vid flickläroverket i Göteborg C. D. Marcus har avlidit.
Han var född i Stockholm 1879.
Han avlade mogenhetsexamen 1897 i Visby, blev fil. kand. 1903, fil. lic. 1908, var lärare vid Göteborgs gymnasium för flickor 1908-12, lektor i Göteborg 1933 —34, docent i nyare nordisk litteraturhistoria i Berlin 1919-32.

F. snickaren Lars Gustaf Hjorter, Stenstu i Burs, avled i går 84 år gammal. Den avlidne var född vid Lindarve i Burs och var son till Petter Hjorter, ledaren för den hjorterianska sekten, som sedan fick sin utbredning i dessa trakter. Den nu bortgångne har varit sjuklig en längre tid i sviterna av ett slaganfall för något år sedan. Han var sedan många år änkling och hans närmaste anförvanter äro syskonbarn i Burs och Amerika.

Fröken Greta Lindgren, Levide i Vall, har avlidit i dag på epidemisjukhuset i Visby endast 18 år gammal. Hon hade tidigare vårdats på Hässelby sanatorium men kom för en tid sedan tillbaka hit. För några år sedan dog en broder till den nu bortgångna och föräldrarna ha således blivit hårt prövade genom dödens härjningar i hemmet. Föräldrar
och en broder äro de närmast sörjande vid den så tidigt redda båren.

Fru Margareta Kristina Hansson, maka till hemmansägaren Lars Hansson, Rembs i Vamlingbo, har avlidit 81 år gammal. Hon var född i Vamlingbo och gården Rembs har varit i hennes släkts ägo sedan 1500-talet. Hon efterlämnar minnet av en synnerligen begåvad och präktig människa och hon sörjes närmast av maken, en syster samt en brorson i Stockholm.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1940
N:r 150