19400704 - Ebeneserförsamlingen i Levede

Ebeneserförsamlingen i Levede

anordnar om söndag en uppbyggelse-konferens i Levede, varvid pastorerna Hedin, Åkersberga, och Wilhelmsson, Burgsvik, samt flera predikanter medverka.
På lördag kväll kl. 7,30 hålles i Klintehamn ett friluftsmöte i Lingströms park.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Juli 1940
N:r 151