19400704 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i dag har fyrmästaren på Fårö Emil Berggren blivit uppvaktad och hyllad. Sålunda infunno sig i morse fyrpersonalen och andra Fåröbor, vilka hyllade jubilaren och överlämnade en del presenter såsom tallrikar och skålar av tenn m. m. Vidare har sextioåringen under dagens lopp fått mottaga blomsteruppvaktningar ävensom hyllningar pr telegram från olika håll.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Juli 1940
N:r 151