19400705 - Socialdemokraternas kandidater

Socialdemokraternas kandidater

för höstens riksdagsmannaval ha nu nominerats och äro följande i nu nämnd ordning: riksdagsman K. F. Söderdahl, Visby, landstingsman Herman Engström, Slite, redaktör C. O. Nilsson, Visby, expeditör Georg Pettersson, Visby, landstingsman Fred Wennerström, Fide, och landstingsman Albin Nyberg, Follingbo.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Juli 1940
N:r 152