19400709 - Sommarläger

Sommarläger

anordnas av Gotlands Missionsförening denna vecka i När. Ledare blir pastor Oscar Larsson från Gävle. Övriga medverkande bli föreningens predikanter, fru Lilly Jacobs samt event. folkskollärarinnan fröken Elise Hederstedt.
Lägret öppnas onsdag afton kl. 7,30. Torsdag t. o. m. lördag hållas varje f. m. bibelstudier och föredrag, på e. m. blir det samtal, frågelåda, gruppmöten, utflykter samt på lördag nattvardsgång i kyrkan. Om kvällarna hållas evangeliska möten. Lägret avslutas på söndag med högmässa i kyrkan på f. m. samt avslutningshögtid i tältet kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juli 1940
N:r 155