19400709 - Gymnastiklägret på Skälsö

Gymnastiklägret på Skälsö

öppnas som bekant om fredag, och en mängd ungdomar göra sig redo att resa till detta populära läger. Ledningen för gymnastiklägret meddelar utöver vad som tidigare sagts, att det i händelse av regn är väl sörjt för deltagarna, vilka då få logi under tak. Ingen mamma bör därför vara rädd för att skicka iväg sin pojke eller flicka till Skälsö på grund av eventuellt dåligt väder. Vidare uppmanas sådana deltagare, som möjligen bli förhindrade att resa, att snarast möjligt meddela detta till lägerledningen för undvikande av onödiga besvär och farhågor.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juli 1940
N:r 155