19400710 - Diplomerade mejerier.

Diplomerade mejerier.

Sv. smörprovningarna har utdelat diplom åt 26 mejerier och 20 smörtillverkare i landet, vilka under senaste treårsperioden regelbundet deltagit i smörprovningarna och därunder oavbrutet innehaft runmärkesrätt. På Gotland har intet mejeri kunnat diplomeras. I detta sammanhang kan nämnas, att bland rikets c :a 500 mejerier, vilka f. n. äro berättigade att för sitt smör begagna runmärket, på Gotland befinna sig mejerierna i Alskog, Autsarve, Burgsvik, Eksta, Fidenäs, Gothem, Hablingbo, Havdhem, Hejde, Hesselby, Levede, Linde, Lärbro, Mell. Gotlands mejeri i Barlingbo, Norra Gotlands i Tingstäde, När, Sanda, Stenkyrka, Stånga, och Sylfaste. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1940
N:r 156