19400710 - Landsbygden. Levede.

Landsbygden.

LEVEDE.
Levede rödakorskrets har under den gångna veckohelgen festat i dagarna två och har hela tiden kunnat glädja sig åt ett strålande publikintresse. Förutom de sedvanliga basarattraktionerna upptog programmet både på lördags- och söndagskvällarna föredrag av redaktör Allan Beer, som talade om sina erfarenheter som
krigskorrespondent i Finland. I anslutning till föredragen sjöngs på lördagen unisont "Vårt land" och på söndagen "Du gamla, Du fria", varjämte man hurrade för Sverige.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1940
N:r 156