19400711 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

En högtidlig jordfästning ägde rum i söndags i Valls kyrka, då stoftet efter fröken Greta Lindgren, Levide i Vall, vigdes till gravens ro. Kistan var tidigare uppställd i det med blommor, grönt och levande ljus smyckade koret och där samlades begravningsgästerna kl. 3.
Den högtidliga begravningsceremonien inleddes med ps. 381, varefter officianten, komminister E. Amer, höll ett varmhjärtat griftetal i anslutning till Joh. 11: 28: "Mästaren är här och kallar dig till sig". Sedan även några tröstens ord till de anhöriga uttalats, följde den ritualenliga jordfästningen, som avslöts med ps. 584. Under orgelmusik — Chopins sorgmarsch — utbars så den vita kistan av sex vitklädda klasskamrater till den hänsovna till kyrkogården, där stoftet sänktes i griftens gömma. Ute vid graven hade en hel mängd sockenbor samlats. Här förekom nu kransnedläggning samt ett tal av pastor Amér, som slutligen lyste frid över graven. En kör ur baptistföreningen utförde några sånger.
Efteråt samlades man i baptistkapellet till en minneshögtid, därvid bl. a. förekom tal och sång, varjämte de inbjudna bjödos på kaffe.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157