farosunds-fargelager.jpg

19400712 - Dammbyggnaden i Roma kanal.

Dammbyggnaden i Roma kanal.

Lantbruksstyrelsen har anmodat fiskeriintendenten E. Dahr att ur fiskets intresse yttra sig till Söderbygdens vattendomstol över Svenska sockerfabriksaktiebolagets i egenskap av ägare av råsockerfabriken i Roma ansökan om tillstånd att över den s. k. Roma kanal omedelbart nedströms fabrikens pumpintag uppföra en dammbyggnad. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158