angfartyget_visby-1924.jpg

19400713 - Död. MARTIN.

Tillkännagives att vår käre lille MARTIN efter ett långt och tåligt buret lidande lungt och stilla avled idag i sitt 20:de levnadsår, sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Västkinde den 12 juli 1940.
Matilda och Richard Floren
Farmor

Käre Martin, snart nog jorden gömma skall Din trötta kropp,
Ack, så fattiga bli orden, men vi ha vårt säkra hopp,
att Din död till liv förvandlats.
Själen fri från jordiskt band när den nya dagen randats flyttat till ett bättre land.

MARTINGotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1940
N:r 159