19400717 - Lotsverket.

Lotsverket.

Lotsförmannen K. J. Holmberg vid Burgsviks lotsplats anmäler till finansdepartementet, att han icke önskar bli underkastad bestämmelserna i allmänna familjepensions-reglementet. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162