angfartyget_drotten-1928.jpg

19400718 - Till tillsyningsman

Till tillsyningsman

vid kronoegendomen 3 5/8 mantal Roma Klosters kungsgård nr 1 med Roma flygfält har flygförvaltningen förordnat fanjunkare Anton Carlberg, Roma Kloster.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163