19400718 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i går blev lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Dessa togo sin början redan tidigt på morgonen och inleddes av familjen, som förärade jubilaren ett antal premieobligationer. Av syskonen fick han mottaga en större tennskål med nejlikor. Bland de på morgonen uppvaktande märktes vidare en deputation representerande släkt, vänner, vägstyrelsen och hushållningssällskapet, på vilkas vägnar till femtioåringen överräcktes ett guldur med guldkedja, textad adress samt en större blomsterkorg. Även från Andelsslakteriet uppvaktades jubilaren, som från slakteristyrelsen fick mottaga en större silvertallrik med gravyr av slakthuset jämte en större blomsteruppsats. Brandstodsstyrelsen överlämnade en silverpokal, fylld med nejlikor. Vidare fick femtioåringen på bemärkelsedagen mottaga en hel del övriga gåvor såsom presentkort, reservoarpenna m. m. Under dagens lopp ingick dessutom ett stort antal telegram samt blomsterhyllningar.
På aftonen gav jubilaren supé i sitt hem för ett nittiotal gäster. Även här hyllades födelsedagsbarnet, till vars ära flera tal höllos däribland av kyrkoherde Ruhr, landstingsmännen Alb. Nyberg och Johan Ahlsten samt godsägare Gunnar Nilsson.

Major Fredrik Nyström, som i går fyllde sextio år, tillbringade högtidsdagen i Göteborg, där han givetvis fick mottaga många lyckönskningar och hälsningar från vänner och bekanta på fosterön.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163