19400723 - Strandning vid Fårö.

Strandning vid Fårö.

En okänd större motorseglare råkade vid halv 7-tiden i lördagskväll sätta sig fast på Salvorev. Den kom norrifrån och var på väg söderut. Det blåste ganska friskt vid tillfället, varför den ämnade gå väster om revet. Kursen lades emellertid om för tidigt med påföljd av fartyget gick på grundet. Motorseglaren, som var trälastad, lyckades dock efter endast 20 min. själv ta sig av grundet och fortsätta resan. Några skador hade den tydligtvis inte erhållit. Fartyget saknade såväl flagg som nationalitetsmärken — i varje fall kunde man från land inte upptäcka några sådana — varför man inte vet om den var av svensk eller utländsk extraktion.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167