19400725 - Död. Karolina Elisabeth Pettersson.

Att Karolina Elisabeth Pettersson idag avlidit å Visby lasarett i sitt 67 levnadsår, sörjd och saknad, tillkännagives härmed.
Annexen, Hellvi, den 24/7 1940.
ALFRED KARLSSON

Karolina Elisabeth PetterssonGotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169