19400802 - Folkskollärare- och organisttjänsten i Tingstäde.

Folkskollärare- och organisttjänsten i Tingstäde.

Förenade folkskollärare- och organisttjänsten i Tingstäde sökes vid ansökningstidens utgång av sex lärare, nämligen folkskollärarinnan Elsa Selinus, Piteå, samt folkskollärarna Gottfrid Nilsson, Lokrume, Einar Vahlström, Vänersborg, Erik Österman, Lummelunda, Ivar Larsson, Levede, och Josef Edgert, Norrlanda.
Ett vikariat å tjänsten för höstterminen 1940 sökes av lärarinnorna Elsa Selinus, Piteå, Elisabet Smitterberg, Visby, och Hanna Holma, Silte.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176