19400802 - Glasmålningarna i Follingbo kyrka restaureras.

Glasmålningarna i Follingbo kyrka restaureras.

Riksantikvarien har lämnat byggmästare R. Lydahl tillstånd att under prof. Johnny Roosvals personlige ledning och kontroll konservera glasmålningar, som tillhöra Follingbo kyrka. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176