19400803 - En glasmålning för Follingbo kyrka

En glasmålning för Follingbo kyrka

skall som förut meddelats konserveras under personlig ledning och kontroll av prof. Johnny Roosval.
Ifrågavarande glasmålning föreställer en ängel, omgiven av enkla ornament och är enligt prof. Roosvals mening ett arbete av sen Dalhemsskola från slutet av 1200-talet. Den är en del av de målningar, som på initiativ av professorn såsom skyddsåtgärd mot. krigsfara uttagits ur masverket. Därvid befanns den vara i så ytterligt trasigt tillstånd, att den även under fredliga förhållanden hade bort omedelbart undersökas. Nästan varje glasbit ligger nu lös för sig själv, blyet sönderfaller i småbitar, och man riskerar, att inte få ihop de lösa delarna igen, om sammansättningen fördröjes.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1940
N:r 177